free simple site templates

[inno:vasion]

Intelligente løsninger til understøttelse af udbudsafvikling og beslutningsprocesser leveret via udbudssystemet, ETHICS

Nyheder

April 2019

eAuktioner i ETHICS

I ETHICS er det igen blevet muligt af ordregivere at gennemføre konkurrenceudsættelser ved brug af auktioner.
For mere information kontakt os nedenfor. 

Januar 2019

ISAE 3402 It-revision 

I samarbejde med de uafhængige revisorer fra Revision Limfjord er Innovasion's it, herunder ETHICS blevet revideret uden anmærkninger.
På baggrund heraf er der udarbejdet en ISAE3401 it-revisionserklæring. 

Oktober 2018

KomUdbud peger igen på ETHICS

KomUdbud har, i løbet af sommeren, afviklinget endnu en udbudsforretning, i form af et EU-udbud, med henblik på anskaffelse af en fælles udbudsplatform for indkøbsfællesskabet og dets medlemmer.

Resultatet af evalueringen var det samme som tidligere på år, nemlig at ETHICS blev valgt som den kvalitativt og samlet bedste udbudsplatform.

Juli 2018

Udbuddet.dk lanceres

Horten lancerer digital udbudsplatform, hvor alle klienter kan gennemføre hele udbudsprocessen nemt og intuitivt på udbuddet.dk.
Lanceringen sker i samarbejde mellem Horten og Innovasion og mere herom kan findes via horten.dk.

Maj 2018

Nye vilkår og fortrolighedspolitik

På foranledning af implementeringen af GDPR introduceres nye vilkår og fortrolighedspolitikker for ETHICS' brugere.
Se vilkår og politikker via ethics.dk.

Marts 2018

Udbudssystemet.dk lanceres

Bech-Bruun lancerer Udbudssystemet.dk, og tilbyder dermed let, enkelt, og digital afvikling af udbud på vegne af deres kunder.
Udbudssystemet.dk er baseret på udbudsløsningen ETHICS og udviklet i samarbejde med [Inno:vasion].
Læs mere om nyheden via bechbruun.com.

ETHICS

Digital udbudsafvikling

ETHICS sikrer effektivitet, dokumentation og overblik over komplekse udbudsprocesser og tilhørende ressourceforbrug samt sikrer overensstemmelse med EU udbudsregler. Systemet tilbyder effektiv deling af viden og åbenhed via fremragende brugervenlig grænseflade.

[inno:vasion] præsenterer udbudsløsningen ETHICS

ETHICS understøtter alle procedure for afvikling af elektroniske udbud og auktioner indenfor EUs indre marked.
Platformen tilbyder funktioner der giver ordregiver mulighed for at gennemføre en effektiv og brugervenlig udbudsproces, med samtidig overholdelse af EU udbudsdirektiver og nationale bestemmelser.

Udbudsproces og procedure

ETHICS tilbyder afvikling af hele udbudsprocessen – fra opstart til kontraktindgåelse.
Indbygget intelligent workflow guider udbudskonsulenten gennem processen. Relevante funktioner præsenteres, når det tillades/anbefales at de anvendes.

TED eSender

Via integreret webservice er ETHICS godkendt OJS eSender, og i stand til at offentliggøre EU bekendtgørelser direkte i TED.
Lignende publiceringsservice tilbydes til udbud.dk.

SaaS

ETHICS leveres fortrinsvist som en SaaS cloud løsning, hvor drift og vedligeholdelse varetages af Inno:vasion på vegne af ordregiver. 
ETHICS kan anvendes ved brug af seneste version af gængse browsere, af hvilke Google Chrome anbefales. Alternativt kan Microsoft Edge, Mozilla Firefox eller Apple Safari benyttes.

Mobirise

Evalueringsmodeller

Tilbudsformularer sikre kvalitet i tilbudsafgivelsen og effektiv evaluering ved brug af standardiserede evalueringsmodeller.

Mobilvenligt design

ETHICS understøtter anvendelse af alle typer enheder, og justerer automatisk til aktuel skærmstørrelse.

Digital signering

Anmodninger, tilbud og kontrakter kan signeres elektronisk ved brug af ETHICS signatur eller NemId certifikat.

Indbygget ESPD 

Integreret ESPD service, giver ordregiver og tilbudsgiver mulighed for at arbejde med ESPD'er direkte i platformen.

Mobirise

SPAR5

Det kommunale indkøbsfællesskab, SPAR5, benytter ETHICS til afvikling af udbud i fællesskab og hver især.

Mobirise

Midttrafik

Trafikselskabet Midttrafik gennemføre udbud af kørsel under forsynings-virksomhedsdirektivet.

Mobirise


FMI

Alle typer af materiel indkøb til forsvaret foretages i ETHICS under både udbudsloven og forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

Mobirise

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Rammeaftale og dynamiske indkøbssystemer fælles for alle offentlige ordregivere udbydes af SKI via ETHICS.

Mobirise

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen varetager fælles statslige indkøb og indkontrakter digital via ETHICS.

Mobirise

Frederiksberg Forsyning

Tilbudsindhentninger og udbud efter forsynings-virksomhedsdirektivet afvikles digital i ETHICS.

LIGHT


Gratis
 • Afvikling af miniudbud og direkte tildeling under tilgængelig rammeaftale samt konkret indkøb under aktivt dynamisk indkøbssystem og kvalifikationsordning.

STANDARD

Fra kr 
400
/md/bruger
 • Bekendtgørelser
 • Offentlig udbud
 • Begrænset udbud
 • Materialedeling
 • ESPD service
 • Kommunikations platform
 • Tilbudsafgivelse
 • Tildeling

PRO

 
Kontakt og hør nærmere
 • Alt i STANDARD
 • Delkontrakter
 • Udbud med forhandling
 • Tilbudsindhentning
 • Miniudbud
 • Paradigme bibliotek
 • Tilbudsformulare
 • Evaluering
 • Markedsundersøgelser

ENTERPRISE


 
Kontakt og hør nærmere
 • Alt i PRO
 • Konkurrencepræget dialog 
 • Innovations-partnerskab
 • Rammeaftaler
 • Dynamisk indkøbssystem
 • Kvalifikationsordning
 • Ordregiver afdelinger
 • Kontrakter
 • Auktioner
 • Specialtilpasning

BRONZE Support

Fra kr
200 /md/bruger
 • Ubegrænset skriftelig support via ETHICS support modul
 • Direkte teknisk support af ordregiver
 • Indirekte support af tilbudsgiver

SØLV Support

 
Kontakt og hør nærmere
 • Alt i BRONZE support
 • Begrænset adgang til telefonisk support
 • Direkte support af tilbudsgiver

GULD Support


Kontakt og hør nærmere
 • Alt i SØLV support
 • Udbudteknisk support af ordregiver
 • Anbefalinger og kvalitets sikring

Services

Inno:vasion tilbyder en række komplementære ydelser, både til offentlige og private ordregivere som gennemfører udbud, og til tilbudsgivere, som ønsker at afgive tilbud til i forbindelse med en udbudsforretning.

Mobirise

Facilitering af udbudsprocessen

Inno:vasion tilbyder at facilitere processen, hvorved ordregiver kan fokusere på udbuddets genstand, spare ressourcer på gennemførelse af udbudsprocessen, og minimere risikoen for fejl.

Mobirise

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Inno:vasion tilbyder at udarbejde udbudsmateriale på vegne af ordregiver, for at sikre bedst mulig anvendelse af struktureret tilbudsafgivelse og anbefalede evalueringsmodeller.

Mobirise

Specialtilpasning

Inno:vasion tilbyder specialtilpasning af ETHICS, så alle ordregiver og tilbudsgivers behov imødegås. 

[inno:vasion]

Offentlige og private udbud siden '95

Inno:vasion blev grundlagt med det formål at levere intelligente løsninger til understøttelse af beslutningsprocesser særligt inden for udbud.
Inno:vasion er en eTendering service provider med fokus på levering af digitale udbudsløsninger og -rådgivning til ordregivere.

ETHICS er oprindeligt udviklet i tæt samarbejde SKI
Platformen blev i 2003 kåret til en af de bedste europæisk konkurrencefremmende løsninger i EU.
Udviklingen fortsættes i tæt samarbejde med systemets brugere.

Skriv til os

Vi ser frem til at høre fra dig!

Vi er klar til at modtage henvendelser på:

Telefon: +45 7022 7007 
Email: info@innovasion.dk

Adresse

Parken – Tårn D – 5. Sal
Øster Allé 48
DK-2100 København

Kontakt

Email: info@innovasion.dk
Support: support@ethics.dk
Telefon: +45 7022 7007