easy website builder

[inno:vasion]

 Intelligente løsninger til understøttelse af udbudsafvikling og beslutningsprocesser leveret via udbudssystemet,
ETHICS

Nyheder

April 2018

KomUdbud peger på ETHICS

KomUdbud har kørt i løbet af foråret afvikling en udbudsforretning, i form af et EU-udbud, med henblik på anskaffelse af en fælles udbudsplatform for indkøbsfællesskabet og dets medlemmer.

Resultatet af evalueringen, af i alt fem indkomne tilbud, var at ETHICS blev valgt som den kvalitativt og samlet bedste udbudsplatform.

Marts 2018                           

Udbudssystemet.dk lanceres

Bech-Bruun lancerer Udbudssystemet.dk, og tilbyder dermed let, enkelt, og digital afvikling af udbud på vegne af deres kunder.
Udbudssystemet.dk er baseret på udbudsløsningen ETHICS og udviklet i samarbejde med [Inno:vasion].
Læs mere om nyheden via bechbruun.com.

Februar 2018                         

Digital kontraktindgåelse

En fornyet version af ETHICS' kontraktmodul introduceres og tages i brug af platformens brugere.
Kontraktmodulet tillader ordregiver og tilbudsgiver at indgå kontrakt ved digital signering, og ETHICS fungerer som fælles reference ramme gennem hele kontraktperioden.

Primo 2017

Moderniseret ETHICS lanceres

2003

Første internationale EU-udbud i ETHICS

1999

Første danske EU-udbud i ETHICS

ETHICS

Digital udbudsafvikling

ETHICS sikrer effektivitet, dokumentation og overblik over komplekse udbudsprocesser og tilhørende ressourceforbrug samt sikrer overensstemmelse med EU udbudsregler. Systemet tilbyder effektiv deling af viden og åbenhed via fremragende brugervenlig grænseflade.

[inno:vasion] præsenterer udbudsløsningen ETHICS

ETHICS understøtter alle procedure for afvikling af elektroniske udbud og auktioner indenfor EUs indre marked.
Platformen tilbyder funktioner der giver ordregiver mulighed for at gennemføre en effektiv og brugervenlig udbudsproces, med samtidig overholdelse af EU udbudsdirektiver og nationale bestemmelser.

Udbudsproces og procedure

ETHICS tilbyder afvikling af hele udbudsprocessen – fra opstart til kontraktindgåelse.
Indbygget intelligent workflow guider udbudskonsulenten gennem processen. Relevante funktioner præsenteres, når det tillades/anbefales at de anvendes.

TED eSender

Via integreret webservice er ETHICS godkendt OJS eSender, og i stand til at offentliggøre EU bekendtgørelser direkte i TED.
Lignende publiceringsservice tilbydes til udbud.dk

SaaS

ETHICS leveres fortrinsvist som en SaaS cloud løsning, hvor driften og vedligeholdelse varetages af Inno:vasion på vegne af ordregiver

Mobirise

Evalueringsmodeller

Tilbudsformularer sikre kvalitet i tilbusafgivelsen og effektiv evaluering ved brug af standardiserede evalueringsmodeller.

Mobilvenligt design

ETHICS understøtter anvendelse af alle typer enheder, og justerer automatisk til aktuel skærmstørrelse.

Digital signering

Anmodninger, tilbud og kontrakter kan signeres elektronisk ved brug af ETHICS signatur eller NemId certifikat.

Indbygget ESPD 

Integreret ESPD service, giver ordregiver og tilbudsgiver mulighed for at arbejde med ESPD'er direkte i platformen.

Mobirise

SPAR5

Det kommunale indkøbsfællesskab, SPAR5, benytter ETHICS til afvikling af udbud i fællesskab og hver især.

Mobirise

Midttrafik

Trafikselskabet Midttrafik gennemføre udbud af kørsel under forsynings-virksomhedsdirektivet.

Mobirise


FMI

Alle typer af materiel indkøb til forsvaret foretages i ETHICS under både udbudsloven og forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

Mobirise

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Rammeaftale og dynamiske indkøbssystemer fælles for alle offentlige ordregivere udbydes af SKI via ETHICS.

Mobirise

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen varetager fælles statslige indkøb og indkontrakter digital via ETHICS.

Mobirise

Frederiksberg Forsyning

Tilbudsindhentninger og udbud efter forsynings-virksomhedsdirektivet afvikles digital i ETHICS.

ETHICS gav os en overskuelig og sammenlignelig metode til at evaluere de indkomne tilbud, det var med til at styre processen igennem indenfor en forholdsvis kort periode, med en sikker fornemmelse af et korrekt resultat.'

Vibeke Lund
EPJ-projektchef, Sundhedsvæsnet i Grønland

'Vi har benyttet ETHICS i en årrække, og vi ser en stor fordel i at kunne gennemføre hele udbudsprocessen via det elektroniske system, som gør det enkelt for byder såvel som udbyder.' 

Susanne Taarnehøj
Udbudscontroller, Movia

'Vi har i samarbejde med Inno:vasion udarbejdet et effektivt miniudbudskoncept baseret på brug af ETHICS. Dette koncept har været anvendt i en række miniudbud på SKIs rammeaftaler, og vil medføre en 2-cifret millionbesparelse over de kommende år.'

Mikael B. Schwarts
Sektionschef, Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste

LIGHT


Gratis
 • Afvikling af miniudbud og direkte tildeling under tilgængelig rammeaftale samt konkret indkøb under aktivt dynamisk indkøbssystem og kvalifikationsordning.

STANDARD

Fra kr 
400
/md/bruger
 • Bekendtgørelser
 • Offentlig udbud
 • Begrænset udbud
 • Materialedeling
 • ESPD service
 • Kommunikations platform
 • Tilbudsafgivelse
 • Tildeling
 • 2MB filer

PRO

 
Kontakt og hør nærmere
 • Alt i STANDARD
 • Delkontrakter
 • Udbud med forhandling
 • Tilbudsindhentning
 • Miniudbud
 • Paradigme bibliotek
 • Tilbudsformulare
 • Evaluering
 • 5MB filer

ENTERPRISE


 
Kontakt og hør nærmere
 • Alt i PRO
 • Konkurrencepræget dialog 
 • Innovations-partnerskab
 • Rammeaftaler
 • Dynamisk indkøbssystem
 • Kvalifikationsordning
 • Ordregiver afdelinger
 • Kontrakter
 • Auktioner
 • Specialtilpasning
 • 100MB filer

BRONZE Support

Fra kr
200 /md/bruger
 • Ubegrænset skriftelig support via ETHICS support modul
 • Direkte teknisk support af ordregiver
 • Indirekte support af tilbudsgiver

SØLV Support

 
Kontakt og hør nærmere
 • Alt i BRONZE support
 • Begrænset adgang til telefonisk support
 • Direkte support af tilbudsgiver

GULD Support


Kontakt og hør nærmere
 • Alt i SØLV support
 • Udbudteknisk support af ordregiver
 • Anbefalinger og kvalitets sikring

Services

Inno:vasion tilbyder en række komplementære ydelser, både til offentlige og private ordregivere som gennemfører udbud, og til tilbudsgivere, som ønsker at afgive tilbud til i forbindelse med en udbudsforretning.

Mobirise

Facilitering af udbudsprocessen

Inno:vasion tilbyder at facilitere processen, hvorved ordregiver kan fokusere på udbuddets genstand, spare ressourcer på gennemførelse af udbudsprocessen, og minimere risikoen for fejl.

Mobirise

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Inno:vasion tilbyder at udarbejde udbudsmateriale på vegne af ordregiver, for at sikre bedst mulig anvendelse af struktureret tilbudsafgivelse og anbefalede evalueringsmodeller.

Mobirise

Specialtilpasning

Inno:vasion tilbyder specialtilpasning af ETHICS, så alle ordregiver og tilbudsgivers behov imødegås. 

[inno:vasion]

Offentlige og private udbud siden '95

Inno:vasion blev grundlagt med det formål at levere intelligente løsninger til understøttelse af beslutningsprocesser særligt inden for udbud.
Inno:vasion er en eTendering service provider med fokus på levering af digitale udbudsløsninger og -rådgivning til ordregivere.

ETHICS er oprindeligt udviklet i tæt samarbejde SKI
Platformen blev i 2003 kåret til en af de bedste europæisk konkurrencefremmende løsninger i EU.
Udviklingen fortsættes i tæt samarbejde med systemets brugere.

Skriv til os

Vi ser frem til at høre fra dig!

Vi er klar til at modtage henvendelser på:

Telefon: +45 7022 7007 
Email: info@innovasion.dk

Adresse

Symbion
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Danmark

Kontakt

Email: info@innovasion.dk
Support: support@ethics.dk
Telefon: +45 7022 7007